Харизма

Витоки харизми Згромадження сес­тер салезіянок беруть початок від ідеї дона Боска: "Дай мені душі" -"Da mihi animas". Таким чином, ми здійснюємо свою місію у Церкві, виховуючи дітей і молодь, особ­ливо найбідніших і найпотребуючих, згідно із "Запобіжною системою" дона Боска та йдучи разом з ними дорогою святости. Мета діяльности сестер салезіянок полягає у вихованні молоді доб­рими християнами та чесними гро­мадянами.