Дочки Марії Помічниці Християн - Сестри Салезіянки
Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di don Bosco

Харизма

Витоки харизми Згромадження сес­тер салезіянок беруть початок від ідеї дона Боска: "Дай мені душі" -"Da mihi animas". Таким чином, ми здійснюємо свою місію у Церкві, виховуючи дітей і молодь, особ­ливо найбідніших і найпотребуючих, згідно із "Запобіжною системою" дона Боска та йдучи разом з ними дорогою святости. Мета діяльности сестер салезіянок полягає у вихованні молоді доб­рими християнами та чесними гро­мадянами.

Засновники

У 1872 році св. Іван Боско і св. Марія Доменіка Мадзарелло у Морнезе (Італія) заснували для найбіднішої і найпотребуючішої молоді Згромадження Дочок Марії По­мічниці християн. Св. Іван Боско, батько та вчитель молоді, заснував також Згрома­дження отців алезіян, Товариство салезіянських співробітників. Св. Марія Доменіка Мадзарелло, уродженка італійського селища Морнезе, у 15-річному віці всту­пила до Асоціації Дочок Непороч­ної Діви Марії, яка провадила виховну працю з дівчатами. Коли у 23 роки Марія Доменіка захворіла на тиф, для неї відкрився "новий" духовний шлях: фізична слабкість, з одного боку, дала їй глибшу віру у Бога, з иншого хвороба "під­штовхнула" Марію до відкриття майстерні з пошиття одягу, де дів­чата навчалися не тільки шиття, а й молитви і любови до Бога. Завдяки Божому провидінню 8 жовтня 1864 року Марія зустріла в рідному Мор­незе дона Боска. Дівчина відчула, що дон Боско "є святим" і що їх об'єднує спільна ідея - турбота про спасіння молоді.

Як настоятелька Марія Доменіка виявила високі здібності та уміння в організації і духовному настав­ництві з властивою для неї харизмою веселості й оптимізму, випро­мінюючи радість і залучаючи инших молодих людей

Духовність

Сестри салезіянки віддають своє життя Богові, і є для мо­лоді знаком і виразником Його лю­бови. Живучи у спільноті, зобов'я­зуються через прилюдні обіти на­слідувати Христа - чистого, убо­гого і послушного, цілковито від­дані Його спасенній місії. Сестри салезіянки повністю готові на слу­жіння євангелізації молоді і йдуть разом з ними дорогою святости. Основою духовності сестер са­лезіянок є пошана до Пресвятої Єв­харистії, а також велика любов до Діви Марії Помічниці християн, до Церкви і до Святішого Отця. Родинний дух, доброта, лагідність, проста і сердечна молитва, єван­гельська радість, сумлінна праця урівноваженість характеризують спільноту і вимагають таких зо­бов'язань від кожної зі сестер.

Діяльність

Діяльність Згромадження передусім полягає, у служінні дітям, молоді, особливо найбіднішій, на усіх ета­пах їхнього розвитку, у різних ви­ховних сферах. Сестри також підтримують жінок у суспільстві, сприяючи їх гідному становищу як у християнських кра­їнах, так і в місцях першої євангелізації. З місіонерським поривом працюють сестри салезіянка серед народів, до яких ще не дійшло зві­щення Божого слова. Засновник Згромадження - св. Іван Боско - одного разу сказав до мо­лоді: "Вистачає того, що Ви є мо­лоді, щоб я Вас любив." тому сес­три разом з отцями салезіянами і салезіянськими співробітниками працюють з молоддю різних націо­нальностей та обрядів Церкви. Євангелізаційна і виховна праця сестер базована на "Запобіжній сис­темі" дона Боска, яка має три основні положення: розум, релігію і любов, тобто виховання інтелек­туальне, релігійне, у кліматі довіри, доброти і радости. Це все салезіян­ки здійснюють в ораторіях, школах, молодіжних центрах, сиротинцях, катехизуючи, організовуючи реколекції, зустрічі.

Історія

Згромадження заснували св. Іван Боско і св. Марія Доменіка Мадзарелло у Морнезе (Італія), у 1872 році.

Через п'ять років, 14 листопада 1877 року, перші шість сестер са­лезіянок як місіонерки поїхали до Латинської Америки (Уругвай), а з 1880 року сестри працюють у Па­тагонії (Аргентина). 7 вересни 1911 року папа св. Пій X затвердив Згро­мадження, надавши йому папсько­го права.

24 листопада 1922 року в Азії була започаткована перша Фундація сес­тер салезіянок. 15 жовтня 1954 ро­ку, за сприяння Згромадження Сестер Салезіянок, у Турині (Іта­лія) відкрито Міжнародний інститут педагогіки і релігійних наук, який з 1970 року отримав статус Пап­ського факультету педагогічних наук “Auxilium”, що в Римі.
Загалом у світі є близько 15 тисяч сестер салезіянок, що працюють на 5-ти континентах у 89-ти країнах світу.

Місія в Україні розпочалася в 1992 році у місті Львові, а в 1993 році - в Одесі.