Діяльність

Діяльність Згромадження передусім полягає, у служінні дітям, молоді, особливо найбіднішій, на усіх ета­пах їхнього розвитку, у різних ви­ховних сферах. Сестри також підтримують жінок у суспільстві, сприяючи їх гідному становищу як у християнських кра­їнах, так і в місцях першої євангелізації. З місіонерським поривом працюють сестри салезіянка серед народів, до яких ще не дійшло зві­щення Божого слова. Засновник Згромадження - св. Іван Боско - одного разу сказав до мо­лоді: "Вистачає того, що Ви є мо­лоді, щоб я Вас любив." тому сес­три разом з отцями салезіянами і салезіянськими співробітниками працюють з молоддю різних націо­нальностей та обрядів Церкви. Євангелізаційна і виховна праця сестер базована на "Запобіжній сис­темі" дона Боска, яка має три основні положення: розум, релігію і любов, тобто виховання інтелек­туальне, релігійне, у кліматі довіри, доброти і радости. Це все салезіян­ки здійснюють в ораторіях, школах, молодіжних центрах, сиротинцях, катехизуючи, організовуючи реколекції, зустрічі.